NEXUS – JUNIOR

Program de educaţie nonformală dedicat tinerilor între 10 şi 16 ani

 

         Centrul pentru Studii Complexe – Centru UNESCO anunţă deschiderea înscrierilor pentru anul 2005 la programul  NEXUS junior cu începere din data de 16 ianuarie.

 

Programul  NEXUS – Junior, este dedicat elevilor din clasele V-VIII şi urmăreşte:

motivarea interesului pentru şcoală, în general şi pentru disciplinele exacte, in mod special;

stimularea curiozităţii tinerilor şi formarea deprinderilor de a aborda organizat şi coerent un subiect de studiu;

sensibilizarea faţă de principalele subiecte de interes general care necesită un efort susţinut şi coerent de studiu, respectiv  capacitatea de lucru în echipe interdisciplinare, internaţionale;

abilităţi de a utiliza Computerul pentru redactarea de texte, procesarea de imagini, realizarea de prezentari, postere, pagini web, precum şi pentru achiziţia şi prelucrarea primară a datelor obţinute prin experiment.

dezvoltarea de abilităţi necesare în orice meserie, precum: coerenţa în exprimare, focalizarea atenţiei, fina observare a detaliilor, eliminarea complexelor în comunicare şi exprimarea coerentă a punctelor de vedere, buna organizare şi manageriere a timpului.

 

Activităţile incluse în programul NEXUS-Junior se desfăşoară în afara programului de şcoală, pe mai multe cicluri de pregătire de cîte 1-2 luni fiecare. Programul se încadrează în clasa activităţilor de educaţie nonformală ce completează şi sprijină actul educaţional formal. 

 

  Cine se poate înscrie?

 

    Toţi tinerii interesati de lumea înconjurătoare şi de fenomenele care se desfăşoară necontenit în jurul lor, sunt isteţi, curioşi şi vor să afle lucruri noi ce mâine vor rezolva problemele lumii, cărora le place să lucreze în echipă şi se descurcă şi singuri, le plac excursiile, expediţiile şi sunt interesaţi să vadă şi să cunoască cum „lucrează” natura şi cum se descurcă omul, celor care au calculator sau acces la un calculator, ştiu să scrie un text in format electronic, să utilizeze internetul şi e-mailul!


Care sunt tematicile abordate?

  • La început de drum - întâlnire părinţi-copii-mentori de iniţializare a programului: prezentare scop, obiective, primele noţiuni; Materiale didactice – pachet filme BBC; Locaţie: UPB.
  • O problemă care ne priveşte pe toţi: starea Planetei (1): dezbatere pe marginea documentarului realizat de BBC; despre un prim Proiect ştiinţific: ipoteze, măsurători, protocol de lucru, consemnarea rezultatelor, concluzii. Materiale puse la dispoziţie: kit 1 Studiul vitezei de creştere a grâului; Locaţie: UPB.
  • O problemă care ne priveşte pe toţi: starea Planetei (2): prezentare eseu inspirat de problematica de mediu; discuţii legate de observaţiile preliminare privind studiul vitezei de creştere a grâului; Brainstorming dedicat definirii de noi experimente privind influenţa unor factori asupra vitezei de creştere a grâului; Notiuni generale de utilizare a programului de prezentare Power Point. Materiale puse la dispoziţie – filme documentare BBC – Biologia, ştiinţa mileniului III. Locaţie UPB
  • Biologia – ştiinţa mileniului III- Prezentarea rezultatelor finale ale studiului legat de viteza de creştere a grâului; masă rotundă pe marginea filmelor documentare şi a bibliografiei identificate (documentare pe internet); despre genetică – o meserie care merită atenţie; de vorbă cu un genetician la locul său de muncă, cel mai modern laborator de studii şi cercetări genetice. Materiale puse la dispoziţie: kit 2 Studiul fenomenului de cristalizare; Filme documentare BBC – geneza Universului; Locaţie: Institutul de diagnoză şi sănătate  animală- Bucureşti
  • Astronomie – o excursie în univers; de la Galaxii la Structura Planetei Pamânt – de vorbă cu un Astronom la locul sau de muncă – Locaţie: Observatorul Astronomic Popular.
  • Geofizica -   Creşterea cristalelor – rezultate experimentale şi observaţii. De vorbă cu un geofizician la locul său de muncă –. Calculatorul – sistem de achiziţie şi prelucrare a informaţiei furnizate de senzori; laboratorul personal – Connectus- structură şi posibilităţi de utilizare în dezvoltarea personală; Materiale puse la dispoziţie: kit 3 Osciloscop- sistem de vizualizare analiză şi memorare a variaţiilor electrice furnizate de senzori fizici. Locaţie: Laboratorul de geodinamică din Institutul de Geodinamică al Academiei Române
  • Pregătire sesiune de comunicări. Discuţii, fixarea tematicii şi a modalităţii de prezentare – Poster, Prezentare orală, Pagină WEB. Definirea domeniului de interes al fiecărui participant; Dialog individual privitor la modalităţi de continuare a activităţii desfăşurate în programul Nexus; Locaţie UPB.

 

Sesiunea de comunicări şi acordarea certificatului de absolvire a primului ciclu.  Locaţie: CNR-UNESCO.

 

 

 

 Programul NEXUS

 

 

 

 

 Cum se desfăşoară activităţile?

 

Primul ciclu durează 8 saptamâni. Activităţile se desfăşoară pe grupe de 8-10 copii, la sfârşit de săptămână (lucru în echipă) şi pe Internet, individual, cu sprijinul unui mentor.

Orar

Seria 1  Vineri        ora  1730 - 20

Seria 2  Sambata   ora  10   - 12 30

Seria 3  Sambata   ora  14   - 16 30

 

Activitatea va începe imediat după completarea unei serii.

 

Durata unei şedinţe de lucru este de aproximativ 150 minute. Pe întreg parcursul primului ciclu se va asigura fiecărui cursant consultanţă prin intermediul Internetului.

 

Vizitele la IDSA, Observatorul Astronomic Popular şi la Instututul de Geodinamică al Academiei Române se realizează cu susţinerea şi în parteneriat cu specialiştii din instituţiile amintite.

 

Costuri

- Activităţile de curs, vizitele în teritoriu şi materialele precizate: 200 Euro (platibili şi în două rate lunare)

- achiziţia de materiale şi kitturi suplimentare se poate face la cerere, conform listei de produse de tip CONNECTUS prezentată pe pagina www.astech.ro

 

Te poti inscrie

ACUM si AICI >>>

 

Informaţii suplimentare la 0788 353262 sau prin e-mail la adresa fmuntean@matco.ro  persoana de contact: Florin Munteanu – preşedinte CSC