NEXUS

Program de cercetare/dezvoltare care urmareste initierea, sprijinirea si valorificarea economica a unor activitati de cercetare fundamentala si aplicata in domeniul:

calitatii vietii si performantei umane

Programul urmareste 

  • valorificarea potentialului creator al specialistilor din România;
  • realizarea cadrului conceptual si metodologic pentru rezolvarea problemelor de interes general printr-o abordare neliniarã a fenomenelor naturale.
Obiective:
  •  dezvoltarea paradigmei Complexitatii si identificarea consecintelor pragmatice care decurg din aceasta;
  • identificarea si pregatirea unor specialisti în domeniul  Complexitãtii;
  • structurarea unor echipe de lucru capabile sã rezolve, printr-o functionare unitarã, eficientã si creativã, probleme complexe din domeniul calitãtii vietii si performantei umane;
  • diseminarea la nivel academic a noutãtilor  stiinfifice si tehnice din domeniile asumate de CSC;
  • prezentatea si popularizarea cunostinþelor generale din domeniul Complexitãtii prin intermediul mass media, brosuri, articole în publicatii de informare si popularizare a stiintei;
  • sensibilizarea structurilor finantatoare in sprijinirea realizarii acestor obiective.